ตะกร้าสินค้า
อีเมล์แอดเดรส  :
รหัสผ่าน  :
 

บริการของเรา

Hostneverdie


Hosting your promising future

ตรวจสอบชื่อโดเมนว่าง

.com
.net
.org
.mobi
.biz
.info
 ดูทุกนามสกุล

Reseller Hosting

Diskspace
Bandwidth
Domain
1.Titanium
299.00 บาท / ต่อเดือน
20GB
Unlimited
5
2.Silver
449.00 บาท / ต่อเดือน
40GB
Unlimited
10
3.Gold
549.00 บาท / ต่อเดือน
60GB
Unlimited
15
Diskspace
Bandwidth
Domain
4.Platinum
599.00 บาท / ต่อเดือน
80GB
Unlimited
20
5.Diamond
777.00 บาท / ต่อเดือน
120GB
Unlimited
Unlimited
1.Titanium
2.Silver
3.Gold
4.Platinum
5.Diamond

1.Titanium

Diskspace 20GB, Unlimited Bandwidth, Domain 5


(All our web hosting plans include the standard 99.9% uptime guarantee, 24x7x365 technical support with a 30mins average response time, 15 day money back guarantee and nightly backups.)

299.00 บาท
/ ต่อเดือน

2.Silver

Diskspace 40GB, Unlimited Bandwidth, Domain 10


(All our web hosting plans include the standard 99.9% uptime guarantee, 24x7x365 technical support with a 30mins average response time, 15 day money back guarantee and nightly backups.)

449.00 บาท
/ ต่อเดือน

3.Gold

Diskspace 60GB, Unlimited Bandwidth, Domain 15


(All our web hosting plans include the standard 99.9% uptime guarantee, 24x7x365 technical support with a 30mins average response time, 15 day money back guarantee and nightly backups.)

549.00 บาท
/ ต่อเดือน

4.Platinum

Diskspace 80GB, Unlimited Bandwidth, Domain 20


(All our web hosting plans include the standard 99.9% uptime guarantee, 24x7x365 technical support with a 30mins average response time, 15 day money back guarantee and nightly backups.)

599.00 บาท
/ ต่อเดือน

5.Diamond

Diskspace 120GB, Unlimited Bandwidth, Unlimited Domain


(All our web hosting plans include the standard 99.9% uptime guarantee, 24x7x365 technical support with a 30mins average response time, 15 day money back guarantee and nightly backups.)

777.00 บาท
/ ต่อเดือน
COPYRIGHTS © 2014 HOSTNEVERDIE. ALL RIGHTS RESERVED