การต่ออายุบริการหรือการชำระ unpaid invoice ด้วย Credit Card - HOSTNEVERDIE
Elementor Pro ปกติราคา 1,750 บาท/ปี โปรโมชั่นพิเศษ WordPress Hosting พร้อม Elementor Pro เริ่ม 1,499 บาท/ปี

ฐานความรู้

การต่ออายุบริการหรือการชำระ unpaid invoice ด้วย Credit Card

การชำระค่าบริการด้วย Credit Card จะสะดวกรวดเร็วกว่าการชำระค่าบริการแบบปกติทางธนาคาร เพราะทาง Hostneverdie จะทราบการชำระเงินของลูกค้าทันทีทำให้ไม่ต้องแจ้งชำระค่าบริการผ่านหน้าเว็บอีก อีกทั้งยังสามารถขอใบกำกับภาษีพร้อมหัก ณ ที่จ่ายได้ด้วย ระบบ Credit Card ของเราเชื่อมต่อกับ K-Payment Gateway และใช้ระบบ 3D Secure ซึ่งมีความปลอดภัยสูง

 

1. ให้ลูกค้าคลิกที่ link ของ invoice ที่ระบบของ Hostneverdie ส่งให้ทาง email ตรง "เลือกวิธีการชำระเงิน" ให้ลูกค้าเปลี่ยนจาก "Bank Transfer" เป็น "Credit Card" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ชำระค่าบริการ"

 

2. หากต้องการใบกำกับภาษีให้กรอกข้อมูลในส่วนนี้ หรือเว้นว่างไว้แล้วกด "Next" หากไม่ต้องการ

 

3. หากรายการเข้าเงื่อนไขให้หัก ณ ที่จ่ายได้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ หากเลือกที่จะหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าต้องส่งเอกสาร มิเช่นนั้นจะไม่ได้ใบกำกับภาษีจากทาง Hostneverdie

 

4. ให้ลูกค้าคลิก "Pay Now" เพื่อชำระค่าบริการด้วย Credit Card

 

5. ให้ลูกค้าใส่ข้อมูลบัตรเครดิตให้ถูกต้องจากนั้นกดปุ่ม "Pay" เพื่อชำระค่าบริการ

 

6. ให้ลูกค้ากด "Request OTP" หลังจากได้ OTP ทางมือถือ ให้ใส่ให้ถูกต้องจากนั้นกด "Submit"

 

7. ระบบยืนยันการชำระเงินของลูกค้าและแจ้ง order number เพื่อใช้อ้างอิงในการติดต่อ

  • 17 ผู้ใช้งานชอบบทความนี้
ชอบบทความนี้?

บทความที่เกี่ยวข้อง

 วิธีเชื่อมต่อ login hostneverdie กับ facebook สำหรับลูกค้าเก่า

1.  เข้าไปที่ https://support.hostneverdie.com/  แล้วกด ข้อมูลส่วนตัว->เข้าระบบ เพื่อ login...

 วิธีเชื่อมต่อ login hostneverdie กับ google สำหรับลูกค้าเก่า

1.  เข้าไปที่ https://support.hostneverdie.com/  แล้วกด ข้อมูลส่วนตัว->เข้าระบบ เพื่อ login...

 การสั่งซื้อบริการและชำระเงินด้วย QR Payment

การชำระค่าบริการด้วย QR Payment จะสะดวกรวดเร็วกว่าการชำระค่าบริการแบบปกติทางธนาคาร เพราะทาง...

 การต่ออายุบริการหรือการชำระ unpaid invoice ด้วย QR Payment

การชำระค่าบริการด้วย QR Payment จะสะดวกรวดเร็วกว่าการชำระค่าบริการแบบปกติทางธนาคาร เพราะทาง...

 การสั่งซื้อบริการและชำระเงินด้วย Credit Card

การชำระค่าบริการด้วย Credit Card จะสะดวกรวดเร็วกว่าการชำระค่าบริการแบบปกติทางธนาคาร เพราะทาง...