ลดขนาด mp4 เพื่อให้เว็บโหลดเร็วขึ้น

สมัยนี้เว็บต่างๆ นอกจากการใช้รูป ยังมีการใช้ video กันมากขึ้น อาจจะเพื่อแสดง video ประกอบ ข้อมูล หรือแสดง video เป็น background เพื่อตกแต่งเว็บให้สวยงาม โดยทั่วไปผู้พัฒนาเว็บจะใช้ไฟล์ mp4 เนื่องจากมีขนาดเล็ก แต่เราก็ยังสามารถย่อ mp4 ให้เล็กลงได้อีก ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราโหลดไวขึ้น

 

วิธีง่ายๆ ที่จะลดขนาดไฟล์ mp4 คือให้เข้าไปที่เว็บนี้ >> https://www.ps2pdf.com/compress-mp4

จากนั้นให้ upload ไฟล์ video ขึ้น เลือกขนาดไฟล์ output จากนั้นให้กดปุ่ม compress

 

อย่างไรก็ตามหากเราลดขนาดไฟล์มากเกินไป ความละเอียดและคุณภาพของไฟล์อาจจะหายไปมากเกินไป เราจึงควรเลือกขนาดไฟล์ให้เหมาะสม

 

นอกจากการลดขนาดไฟล์ mp4  แล้วเราควรหา web hosting คุณภาพเพื่อให้เว็บไซต์ของเราโหลดเร็วขึ้น

  • 47 ผู้ใช้งานชอบบทความนี้
ชอบบทความนี้?

บทความที่เกี่ยวข้อง

 เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ด้วยการ minify css, js, และ html

เราสามารถย่อไฟล์ style sheet (css), javascript (js), และ html ได้...

 เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ด้วยการใช้ WebP : next gen image format

เว็บสมัยนี้มีรูปค่อนข้างเยอะ โดย format ที่เราเห็นทั่วๆ ไปจะมี jpg, png, และ gif ซึ่ง jpg...

 เพิ่มความเร็วให้กับเว็บด้วยเทคนิก CSS Image Sprites

เว็บเพจที่มีรูปเยอะใช้เวลาโหลดนานเพราะเกิด server request หลายครั้ง Image Sprite เป็นรูปเดี่ยวๆ...

 เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ด้วย Lazy Loading

Lazy Loading เว็บไซต์บางเว็บค่อนข้างยาว บางส่วนของเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องโหลด ถ้าผู้ใช้งานยัง...

 เทคนิกปรับแต่ง Wordpress ให้ทำงานเร็วขึ้น

ความเร็วในการโหลดเว็บมีผลต่อ user experience ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และมีผลต่อ SEO ด้วย เพราะ...