เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ด้วยการใช้ WebP : next gen image format

เว็บสมัยนี้มีรูปค่อนข้างเยอะ โดย format ที่เราเห็นทั่วๆ ไปจะมี jpg, png, และ gif ซึ่ง jpg มักจะมีขนาดเล็กกว่า png และ gif การลดขนาดไฟล์ภาพนั้นมีผลค่อนข้างมากกับความเร็วของเว็บไซต์ รวมไปถึงยังมีผลต่อคะแนน SEO ของเว็บด้วย

ปัจจุบันมีมาตรฐานไฟล์ภาพใหม่สำหรับเว็บไซต์ซึ่งพัฒนาโดย google เรียกว่า WebP ซึ่ง format นี้จะบีบอัดขนาดภาพสุดๆ โดยที่เสียคุณภาพของไฟล์ไปไม่มากเมื่อเทียบกับ jpg ไฟล์ชนิด WebP ยังสามารถแสดงผลแบบ transparent ได้เช่นเดียวกับ png โดยที่มีขนาดเล็กกว่ามาก

ปัจจุบันมีเว็บมากมายที่ใช้แปลงไฟล์เป็น format WebP เช่น https://ezgif.com/webp-maker

ลูกค้าสามารถใช้บริการเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลดเว็บ

สำหรับลูกค้าที่ใช้ WordPress มี plugin ฟรีแนะนำคือ JetPack เข้าไปเปิดฟีเจอร์ Photon เป็น CDN ที่จัดการรูปภาพบน server ของ WordPress ทำให้ลดภาระ server ของเราไปได้มาก รวมทั้งสร้างไฟล์ WebP ให้โดยอัตโนมัตไม่ต้องแปลงทีละไฟล์ เมื่อผู้ใช้เข้าผ่าน browser ที่รองรับ WebP ก็จะแสดงภาพที่บีบอัด แต่ถ้าใช้ browser อื่นก็จะแสดง jpeg ปกติ 

นอกจากการใช้ไฟล์รูปชนิด WebP แล้วเราควรหา hosting คุณภาพเพื่อให้เว็บไซต์ของเราโหลดเร็วขึ้น

  • 0 ผู้ใช้งานชอบบทความนี้
ชอบบทความนี้?

บทความที่เกี่ยวข้อง

 เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ด้วยการ minify css, js, และ html

เราสามารถย่อไฟล์ style sheet (css), javascript (js), และ html ได้...

 ลดขนาด mp4 เพื่อให้เว็บโหลดเร็วขึ้น

สมัยนี้เว็บต่างๆ นอกจากการใช้รูป ยังมีการใช้ video กันมากขึ้น อาจจะเพื่อแสดง video ประกอบ ข้อมูล...

 เพิ่มความเร็วให้กับเว็บด้วยเทคนิก CSS Image Sprites

เว็บเพจที่มีรูปเยอะใช้เวลาโหลดนานเพราะเกิด server request หลายครั้ง Image Sprite เป็นรูปเดี่ยวๆ...

 เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ด้วย Lazy Loading

Lazy Loading เว็บไซต์บางเว็บค่อนข้างยาว บางส่วนของเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องโหลด ถ้าผู้ใช้งานยัง...

 เทคนิกปรับแต่ง Wordpress ให้ทำงานเร็วขึ้น

ความเร็วในการโหลดเว็บมีผลต่อ user experience ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และมีผลต่อ SEO ด้วย เพราะ...