เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ด้วยการ minify css, js, และ html

เราสามารถย่อไฟล์ style sheet (css), javascript (js), และ html ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วให้กับเว็บไซต์และลดการใช้แบนวิท

 

เราสามารถ minify css ได้โดยเข้าไปที่เว็บนี้ https://cssminifier.com/

เราสามารถ minify js ได้โดยเข้าไปที่เว็บนี้ https://javascript-minifier.com/

เราสามารถ minify html ได้โดยเข้าไปที่เว็บนี้ https://www.willpeavy.com/tools/minifier/

 

เราควรเก็บไฟล์ original ก่อน minify ไว้ด้วยเพราะเมื่อ minify แล้วจะทำให้เราอ่านโค้ดลำบากขึ้นมาก

นอกจากการย่อไฟล์ css, js, และ html แล้วเราควรหา web hosting คุณภาพเพื่อให้เว็บไซต์ของเราโหลดเร็วขึ้น

  • 0 ผู้ใช้งานชอบบทความนี้
ชอบบทความนี้?

บทความที่เกี่ยวข้อง

 เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ด้วยการใช้ WebP : next gen image format

เว็บสมัยนี้มีรูปค่อนข้างเยอะ โดย format ที่เราเห็นทั่วๆ ไปจะมี jpg, png, และ gif ซึ่ง jpg...

 ลดขนาด mp4 เพื่อให้เว็บโหลดเร็วขึ้น

สมัยนี้เว็บต่างๆ นอกจากการใช้รูป ยังมีการใช้ video กันมากขึ้น อาจจะเพื่อแสดง video ประกอบ ข้อมูล...

 เพิ่มความเร็วให้กับเว็บด้วยเทคนิก CSS Image Sprites

เว็บเพจที่มีรูปเยอะใช้เวลาโหลดนานเพราะเกิด server request หลายครั้ง Image Sprite เป็นรูปเดี่ยวๆ...

 เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ด้วย Lazy Loading

Lazy Loading เว็บไซต์บางเว็บค่อนข้างยาว บางส่วนของเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องโหลด ถ้าผู้ใช้งานยัง...

 เทคนิกปรับแต่ง Wordpress ให้ทำงานเร็วขึ้น

ความเร็วในการโหลดเว็บมีผลต่อ user experience ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และมีผลต่อ SEO ด้วย เพราะ...