ตะกร้าสินค้า
อีเมล์แอดเดรส  :
รหัสผ่าน  :
 

บริการของเรา

Hostneverdie


Hosting your promising future

ตรวจสอบชื่อโดเมนว่าง

.com
.net
.org
.mobi
.biz
.info
 ดูทุกนามสกุล

VPS Server

Diskspace
Burstable RAM
Bandwidth
IP Address
1.Economy Class
999.00 บาท / ต่อเดือน
50GB
1GB
Unlimited
1
2.Standard Class
1,499.00 บาท / ต่อเดือน
50GB
2GB
Unlimited
1
3.Premium Class
1,999.00 บาท / ต่อเดือน
100GB
3GB
Unlimited
1
Diskspace
Burstable RAM
Bandwidth
IP Address
4.Luxury Class
2,499.00 บาท / ต่อเดือน
150GB
4GB
Unlimited
1
5.Grand Class
2,999.00 บาท / ต่อเดือน
250GB
6GB
Unlimited
1
6.Elite Class
3,499.00 บาท / ต่อเดือน
500GB
8GB
Unlimited
1
1.Economy Class
2.Standard Class
3.Premium Class
4.Luxury Class
5.Grand Class
6.Elite Class

1.Economy Class

Diskspace 50GB, Burstable RAM 1GB, Unlimited Bandwidth, IP Address 1


(All our web hosting plans include the standard 99.9% uptime guarantee, 24x7x365 technical support with a 30mins average response time, 15 day money back guarantee and nightly backups.)

999.00 บาท
/ ต่อเดือน

2.Standard Class

Diskspace 70GB, Burstable RAM 2GB, Unlimited Bandwidth, IP Address 1


(All our web hosting plans include the standard 99.9% uptime guarantee, 24x7x365 technical support with a 30mins average response time, 15 day money back guarantee and nightly backups.)

1,499.00 บาท
/ ต่อเดือน

3.Premium Class

Diskspace 100GB, Burstable RAM 3GB, Unlimited Bandwidth, IP Address 1


(All our web hosting plans include the standard 99.9% uptime guarantee, 24x7x365 technical support with a 30mins average response time, 15 day money back guarantee and nightly backups.)

1,999.00 บาท
/ ต่อเดือน

4.Luxury Class

Diskspace 150GB, Burstable RAM 4GB, Unlimited Bandwidth, IP Address 1


(All our web hosting plans include the standard 99.9% uptime guarantee, 24x7x365 technical support with a 30mins average response time, 15 day money back guarantee and nightly backups.)

2,499.00 บาท
/ ต่อเดือน

5.Grand Class

Diskspace 250GB, Burstable RAM 6GB, Unlimited Bandwidth, IP Address 1


(All our web hosting plans include the standard 99.9% uptime guarantee, 24x7x365 technical support with a 30mins average response time, 15 day money back guarantee and nightly backups.)

2,999.00 บาท
/ ต่อเดือน

6.Elite Class

Diskspace 500GB, Burstable RAM 8GB, Unlimited Bandwidth, IP Address 1


(All our web hosting plans include the standard 99.9% uptime guarantee, 24x7x365 technical support with a 30mins average response time, 15 day money back guarantee and nightly backups.)

3,499.00 บาท
/ ต่อเดือน
COPYRIGHTS © 2014 HOSTNEVERDIE. ALL RIGHTS RESERVED